Naar een leerconcept voor sociale innovatie en de Omgevingswet

Naar een leerconcept voor sociale innovatie en de Omgevingswet

De Omgevingswet (die in 2021 in werking treedt) bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee is een andere werk- en denkwijze vereist van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Jean Eigeman voerde in opdracht van het programma DuurzaamDoor een verkenning uit, om vanuit het perspectief van sociale innovatie te komen tot een leerconcept dat complementair is aan bestaande toerustingsprogramma’s in het overheidsdomein. Omdat Eigeman prominente roots heeft in het openbaar bestuur en zich tegelijkertijd gedreven inzet voor maatschappelijk initiatief, heeft zijn verkenning veel opgeleverd. Verdiepende inzichten, nieuw netwerk en focus en draagvlak voor het ‘activiteitenplan Omgevingswet’ van DuurzaamDoor in de komende jaren. Bekijk de verkenning bij...

Lees meer

Maatschappelijk initiatief in Zoetermeer

Maatschappelijk initiatief in Zoetermeer

Marije van den Berg, Vincent Stipdonk en Jean Eigeman hebben in vijf maanden onderzoek naar maatschappelijk initiatief in Zoetermeer veel gezien, gedaan en meegemaakt. Dat heeft allerlei ’spullen’ opgeleverd. Spullen die bedoeld zijn om gemeente en gemeenschap te helpen samen te werken aan ‘een mooiere en fijnere samenleving’ met ‘meer vertrouwen van inwoners in de gemeente’ én met ‘meer vertrouwen van de gemeente in inwoners’. Lees hier de vier stappen die het drietal presenteert voor die doorontwikkeling. Lees ook een gesprek tussen Van den Berg, Van Stipdonk en Eigeman over maatschappelijk initiatief in Zoetermeer, en over de manier waarop de gemeente (bestuur, politiek, organisatie) zich daartoe verhoudt. Bekijk de onderzoeken bij de...

Lees meer

Deelname inwoners in een visieproces in Waddinxveen

Deelname inwoners in een visieproces in Waddinxveen

Hoe is het besluitvormingstraject verlopen bij de start van het traject en in de fase van afronding van het visietraject? Hoe is het visietraject verlopen volgens betrokkenen binnen de gemeente Waddinxveen? En hoe is het visietraject verlopen volgens betrokkenen buiten de gemeente Waddinxveen? Lees dit en meer in dit onderzoek uitgevoerd door de. Laurens de Groot en drs. Jean Eigeman via de...

Lees meer

The role of parliament in economic governance

Eind 2017 leverde Jean Eigeman een bijdrage aan het bezoek van een hoge delegatie uit Mongolië. Jean Eigeman sprak onder andere over het verbeteren van de democratische invloed op economische processen in Mongolië. Bekijk de Engelstalige presentatie via de downloads.

Lees meer

Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

In dit in 2017 verschenen onderzoek zijn formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk onderzocht door dr. Laurens de Graaf en drs. Jean Eigeman. De Rekenkamercommissie van de gemeente Oisterwijk heeft hen gevraagd in beeld te krijgen hoe – zowel de raad, als het college als het ambtelijke apparaat – hiermee (kunnen) omgaan. De volgende drie vragen zijn onderzocht: 1. Hoe ontwikkelen burgerinitiatieven zich in Oisterwijk? 2. Welke interne en externe dynamiek kennen formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk? 3. Wat doen Raad, College en de ambtelijke organisatie in de verschillende ontwikkelfasen van formele en informele burgerinitiatieven? Welke rol kunnen ze hier (verder) bij aannemen en hoe kan er meer onderlinge verbinding worden gezocht. Lees het hele rapport via de...

Lees meer