Recente blogs

15 February, 2018 | Living Lab Ede

Living Lab Ede: Concrete aanbevelingen voor stadslandbouw rond World Food Center! Hoe integreer je alle waarden van stadslandbouw in de inrichting van het buitengebied...

15 February, 2018 | Stadslandbouw Eerste ontmoeting tussen Vlaanderen en Nederland

België en Nederland ontmoetten elkaar op 15 december 2017 voor het eerst rond het thema Urban Farming. In de Nederlandse ambassade in Brussel volgden...

15 February, 2018 | Naar een leerconcept voor sociale innovatie en de Omgevingswet

De Omgevingswet (die in 2021 in werking treedt) bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee is een...

28 December, 2017 | Maatschappelijk initiatief in Zoetermeer

Marije van den Berg, Vincent Stipdonk en Jean Eigeman hebben in vijf maanden onderzoek naar maatschappelijk initiatief in Zoetermeer veel gezien, gedaan en meegemaakt. Dat heeft...

27 December, 2017 | Deelname inwoners in een visieproces in Waddinxveen

Hoe is het besluitvormingstraject verlopen bij de start van het traject en in de fase van afronding van het visietraject? Hoe is het visietraject...


Eigeman-id biedt een gevarieerd pakket aan diensten en producten. Met aan de basis twee experts: de ondersteuning van bestuurlijke processen en het faciliteren van kennisprocessen binnen en tussen organisaties.

Jean Eigeman, eigenaar


Opdrachtgevers & Partners

Eigeman-id werkt vooral voor en met publieke besturen en maatschappelijke organisaties. Grote opdrachtgevers zijn GDO (Gemeente voor Duurzame Ontwikkeling), VNG International, VNG Congres- & Studiecentrum en VNG Algemeen. Een belangrijke partner van Eigeman-id is Eigeman-3d, dat zich vooral richt op de decentralisatie van het sociale domein. Met alle opdrachtgevers & partners gaat Eigeman-id op zoek naar nieuwe wegen naar samenwerking en verbetering.

 Lees meer

Diensten & Producten

Het ondersteunen van bestuurlijke processen en het faciliteren van kennisprocessen – dat zijn in hoofdlijnen de vakgebieden waarop Eigeman-id actief is. De werkvormen waarin Eigeman-id deze specialisaties inzet bij organisaties, variëren rijkelijk: van intervisie tot onderzoek, van opleiding tot kennisatelier, van advies tot rondetafelgesprek, van coaching tot congres… Alles is mogelijk.Altijd met het doel: organisaties helpen richting te bepalen en visie te ontwikkelen.

 Lees meer

Downloads

Er staan heel wat publicaties op naam van Eigeman-id: columns, onderzoeken, boeken, artikelen, essays… Over uiteenlopende onderwerpen, zoals onderwijs, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, enzovoorts. Een groot aantal Veel van deze publicaties zijn hier te downloaden. Samen geven ze een goed en gedegen beeld van Eigeman-id in de rol van adviseur, opleider, samenwerkingspartner, specialist en schrijver.

 Lees meer

Meer over Jean Eigeman

Jean Eigeman heeft ruime ervaring in complexe programma’s in conceptontwikkeling, innovatie, kennisontwikkeling (uitwisseling, overdracht, interactie) en samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en de particuliere sector (ondernemers, maatschappelijk initiatief, onderzoek en onderwijs). Hij werkt als onderzoeker, programmamanager, strategisch adviseur en als inspirator in vernieuwingsprocessen.

 Lees meer