Eerste dagen in Benin

Posted by on 26 February, 2018 in Blog | Comments Off on Eerste dagen in Benin

Eerste dagen in Benin

9 februari: De dagen gaan snel en zijn gevuld van 8 uur in de ochtend tot 9 uur ‘s avonds en dan nog eten. Dag 2 levert in de ochtend veel op. Het gesprek met de burgemeester duurt ruim 2 uur. We hoeven al niet meer op zoek naar het “Narrative”, dat wordt ons geschonken. City deals zijn onderdeel van de Nederlandse agenda en afgeleid naar het programma DEALS van Buitenlandse zaken dat door VNG International wordt uitgevoerd, daar werk ik voor. Het gaat om samenwerken, vernieuwen, helder omschreven gebieden en experimenten durven aangaan. Samenwerken tussen overheden en ook met partners in de particuliere sector (bedrijven, bewoners, maatschappelijke initiatieven etc.). In het DEALS programma is dat toegespitst op duurzaam en inclusief (armoedebestrijding). In Seme Podji zijn overstromingen een groot probleem, vanuit zee en door overvloedige regenval van rivieren en meren. Daar is niet gemakkelijk wat tegen te doen, zeker niet bij gebrek aan geld. Er verdrinken niet direct mensen, maar de gevolgen zijn enorm voor de boeren, voor de waterkwaliteit, voor de bewoners van dorpen, hun marktplein, het schoolterrein. Samen met de grote hoeveelheden afval levert dat immense problemen. Met die problematiek gaan we de slag.

Belangrijk is bestuurlijk engagement. Daar is geen twijfel over bij Charlesmagne Honfo, onze burgemeester. Dat blijkt alle dagen, leiderschap pur sang. Helderheid, zorg, scherpte als dat nodig is, ook naar ons toe. Afrika heeft dit soort mensen hard nodig, geworteld in zijn gemeenschap, met oog voor morgen. Een open hand als symbool: “transparence”. Geen modewoord dit keer. “Het gaat niet om politiek als spel, het gaat in Seme Podji om ontwikkeling.”

In de middag een bezoek aan Krake een dorp op grens met Nigeria. Mooie ervaringen in een moerasgebied, bij een school op de markt. Heel even in niemandsland met Nigeria. Veel indrukken opgedaan. Goed contact ook met ambtelijke collega’s, gemotiveerd en graag op zoek naar oplossingen, een oude gemeentesecretaris, een hoofd technische dienst (gemeentewerken), een hoofd duurzaamheid. Op zoek naar nieuwe kennis, naar opties om te leren. Dat is ook doel van het programma waarvoor we werken.

Dag 3 begint voor mij als een feest. Bijeenkomst met maatschappelijke stakeholders, raadsleden, vertegenwoordigers van boeren, vissers, marktvrouwen etc. Ruim 100 mensen die willen meepraten, veelkleurig, betekenisvol. Ze communiceren vooral in een lokale taal, maar handen, ogen en toon spreken boekdelen. Gelukkig vertalen ze ook. We gaan ook hier in groepen uiteen. Ik neem de raadsleden voor mijn rekening, samen met mijn collega Anouk. Mooi gesprek, wat verlegenheid, maar ook samen aangeven waar het om gaat. Na ruim 3 uur sluiten we samen met alle groepen af met heldere conclusies en met veel energie bij de mensen uit de dorpen voor de vrouwen. Het laadt ons voor het 2e terreinbezoek aan een echt verstedelijkt deel van de gemeente. Daar lopen we samen met collega’s uit Benin tegen een goede, mogelijke uitwerking aan, afval, werk maken, leefomgeving verbeteren met steun en inzet van inwoners. Opnieuw mooie beelden en in het buitengebied ooievaars …. ik heb ze uitgenodigd om Culemborg aan te doen dit voorjaar.