Naar een leerconcept voor sociale innovatie en de Omgevingswet

Posted by on 15 February, 2018 in Blog | Comments Off on Naar een leerconcept voor sociale innovatie en de Omgevingswet

Naar een leerconcept voor sociale innovatie en de Omgevingswet

De Omgevingswet (die in 2021 in werking treedt) bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee is een andere werk- en denkwijze vereist van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Jean Eigeman voerde in opdracht van het programma DuurzaamDoor een verkenning uit, om vanuit het perspectief van sociale innovatie te komen tot een leerconcept dat complementair is aan bestaande toerustingsprogramma’s in het overheidsdomein. Omdat Eigeman prominente roots heeft in het openbaar bestuur en zich tegelijkertijd gedreven inzet voor maatschappelijk initiatief, heeft zijn verkenning veel opgeleverd. Verdiepende inzichten, nieuw netwerk en focus en draagvlak voor het ‘activiteitenplan Omgevingswet’ van DuurzaamDoor in de komende jaren.
Bekijk de verkenning bij de downloads.