Nieuwe projecten in Benin

Posted by on 1 March, 2018 in Blog | Comments Off on Nieuwe projecten in Benin

Nieuwe projecten in Benin

10 februari: Op weg naar huis. Wordt lange nacht. Bij aanvang al een vertraging van dik een uur. Aankomst op Schiphol 4,5 uur later. Geen reden om te klagen na een inspirerende week in Benin.
Donderdagochtend even tijd voor reflectie, vervolgens interessant gesprek met de chef van het kabinet van de burgemeester. Oud gediende met lange staat van dienst, met retraite (pensioen). Naast een voorliefde voor jonge bevlogen ambtenaren heeft de burgemeester in zijn directe omgeving een aantal van deze pensioengangers met een vrije rol, het zijn zijn ogen en oren. Niet politiek, maar op thema’s, op gemeenschappen. Uitgekiende aanpak!

Na een lunch met raadsleden en de 2 wethouders gaan we in gesprek met de organisatie over de keuze voor een project. Deze middag komen er twee ideeën voor projecten. Wij werken die verder uit en presenteren die vrijdagmorgen in de slotbijeenkomst. Het wordt een afvalproject, waar nieuwe bedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Waar met groenafval compost gemaakt voor de boeren en tuinders (dit kan de arme grond verrijken), waar plastic gescheiden wordt als grondstof en met resten aan biogas gewerkt wordt. Wijkbewoners kunnen meedoen en water en buurt worden schoner. Alles vanuit 1 aanpak: duurzamer, schoner, gezonder en een bijdrage aan de productie van beter voedsel. Bovendien nieuwe bedrijvigheid voor jongeren zonder werk en kansen voor de armste groepen: City Deal Seme Podji.

De kunst is om dit idee in de komende tijd verder uit te werken, dat moeten de mensen van de gemeente zelf in gang zetten. Het DEALS programma ondersteunt met kennis, met opleiding en coaching e.d. Hopelijk slagen we er samen in ook andere financiers te vinden, zodat het op groter schaal gebruikt kan worden.

Er is veel meer te vertellen, ook over hobbels en gaten. Veranderen is overal lastig, ook in Benin. Daar gaat nog energie in zitten, er is wel uitzicht op resultaat. Juist in Semi Podji kan dit slagen. Met steun van het bestuur, raadsleden de wijk in als projectambassadeurs, een burgemeester met durf, een organisatie waar mensen zitten die verder willen dan de dagelijkse routine, die ook willen leren. Bovendien gemeenschappen die mee willen doen.

Ik blijf graag meedoen, ook op afstand als dat beter uitkomt.

Benin is wel een beetje in mijn hart gaan zitten en dan heb ik nog maar weinig gezien. Vriendelijke mensen, mooie plekken, leven op straat, een prachtige monding aan de Atlantische Oceaan.