Deelname inwoners in een visieproces in Waddinxveen

Posted by on 27 December, 2017 in Blog | Comments Off on Deelname inwoners in een visieproces in Waddinxveen

Deelname inwoners in een visieproces in Waddinxveen

Hoe is het besluitvormingstraject verlopen bij de start van het traject en in de fase van afronding van het visietraject? Hoe is het visietraject verlopen volgens betrokkenen binnen de gemeente Waddinxveen? En hoe is het visietraject verlopen volgens betrokkenen buiten de gemeente Waddinxveen? Lees dit en meer in dit onderzoek uitgevoerd door de. Laurens de Groot en drs. Jean Eigeman via de downloads.