Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

Posted by on 19 December, 2017 in Blog | Comments Off on Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

In dit in 2017 verschenen onderzoek zijn formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk onderzocht door dr. Laurens de Graaf en drs. Jean Eigeman. De Rekenkamercommissie van de gemeente Oisterwijk heeft hen gevraagd in beeld te krijgen hoe – zowel de raad, als het college als het ambtelijke apparaat – hiermee (kunnen) omgaan. De volgende drie vragen zijn onderzocht:
1. Hoe ontwikkelen burgerinitiatieven zich in Oisterwijk?
2. Welke interne en externe dynamiek kennen formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk?
3. Wat doen Raad, College en de ambtelijke organisatie in de verschillende ontwikkelfasen van formele en informele burgerinitiatieven? Welke rol kunnen ze hier (verder) bij aannemen en hoe kan er meer onderlinge verbinding worden gezocht.

Lees het hele rapport via de downloads.