Over Jean Eigeman

Jean Eigeman heeft ruime ervaring in complexe programma’s in conceptontwikkeling, innovatie, kennisontwikkeling (uitwisseling, overdracht, interactie) en samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en de particuliere sector (ondernemers, maatschappelijk initiatief, onderzoek en onderwijs). Hij werkt als onderzoeker, programmamanager, strategisch adviseur en als inspirator in vernieuwingsprocessen. Hij werkt al geruime tijd samen met uiteenlopende partners in het kader van het programma Duurzaam Door. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in openbaar bestuur en politiek o.m. op het brede terrein dat valt onder de nieuwe omgevingswet.

2 dagen per weken is Jean Eigeman Bestuurlijk Moderator van de Vereniging GDO. Sinds 2011 is hij Associate Expert van VNG International.

Jean Eigeman was raadslid, wethouder en waarnemend burgemeester van Culemborg; van 2003 tot 2011 was hij lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en lid de Interparlementaire Benelux-raad. In 1999 werd hij secretaris-directeur van het Intergemeentelijk Overleg Rivierenland en in 2001 plaatsvervangend directeur Bestuurlijk Juridische Zaken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In 2006 startte hij Eigeman-ID.