Vancouver Island

Posted by on 10 October, 2016 in Blog | Comments Off on Vancouver Island

Vancouver Island ligt te ver weg om een weekendje te doen, maar je gunt het velen! Na onze trip oostwaarts, zijn we aan de westkust gebleven. Een prachtige wandeling gemaakt vanuit onze Airbnb in het estuarium van de Englishman river, ongeveer halverwege het eiland, we zitten er een steenworp afstand van. Unieke natuur in onze achtertuin. Micro en macro op een foto, poelen, bos aan strand en op kijkafstand bergen hoger dan de Alpen. De dagen erna blijkt in Nanaimo, Duncan en opnieuw Victoria dat British Columbia en Vancouver Island een unieke geschiedenis hebben met natuurontwikkeling, klimaat door de eeuwen heen en met oude volken die daar hun eigen rol in spelen. Indianen hebben duizenden jaren het gebied bevolkt van het hoge noorden tot diep in Latijns-Amerika, hoog ontwikkelde volken met prachtige uitingen van kunst en cultuur en eigen technieken. Ook is het zeer interessant om te zien hoe bijvoorbeeld dieren zich verspreid hebben.
In Nanaimo zien we een museum over kolenmijnen die zich na 1850 ontwikkeld hebben. Overigens op aangeven van oorspronkelijke bewoners, die laten weten dat zij kolen kennen als steensoort. Die blijkt van uitmuntende kwaliteit te zijn. Als je tot je laat doordringen dat er miljoenen jaren van ontwikkeling aan vooraf zijn gegaan, word je besef van tijd anders. Mensen worden dan heel klein. Tegelijkertijd wordt helder dat we op dit moment veel op het spel zetten en westerse mensen mogen zich wel wat bescheidener opstellen als we ons realiseren dat oude volken dat vaak beter begrepen hebben dan wij.
Duncan, aan de rand van de Cochiwanvallei, heeft zichzelf tot hoofdstad van de totempaal gebombardeerd. Een vooruitstrevende burgemeester is in de jaren tachtig een project begonnen met Indiaanse kunstenaars, traditionele makers van totems. De openbare ruimte is een museum met veel informatie, ook over achtergronden en betekenis. De eagle staat voor leiderschap, visie, de beer voor kracht, de zalm voor moed, de raaf voor vertrouwen, geloof in mensen, de kikker voor geluk. In veel verschillende vormen zie je ze terug naast veel andere dieren. Familie en gemeenschap zijn cruciaal.
In Victoria zien we dat allemaal nog eens in een overzicht, waarin ook duidelijk wordt wat de verovering en onderwerping door de blanken betekend heeft voor familie, cultuur, gezondheid en voor het natuurlijk klimaat. Niet alles negatief, te veel wel. Oude gewoonten moeten worden ingeleverd voor religieuze eenkennigheid van het christendom, overmeesterd worden door vreemde ziekten, handel drijven onder nieuwe verhoudingen, goudkoorts, en ook onderwijs en kennis maken met nieuwe techniek, nieuwe economie door toerisme en handel, samenwerken aan nieuwe kunstvormen.
Nanaimo, Duncan en Victoria zijn aangename plekken en leveren veel inspanning om er samen wat van te maken. Respect voor natives, overigens niet zonder strijd voor de laatsten. Interessant is ook dat in al die stadjes oude Chinese gemeenschappen zijn met nadrukkelijk een eigen plek, niet alleen een Chinatown, maar symbolen dat hun bijdragen er toe doen. Grappig is ook dat we vaak herkend worden als Nederlanders en dat vrijwel iedereen bij wie dat ter sprake komt persoonlijk iets heeft met Holland. (en meer dan voetbal, stroopwafels, tulpen of kaas!!).
Dat blijkt ook op onze volgende plek: Vancouver. Daarover later meer.