Fonds toerusting gemeenteraadsleden

Posted by on 21 November, 2017 in Blog | Comments Off on Fonds toerusting gemeenteraadsleden

“Er is al veel geschreven over opleidingen en trainingen voor raadsleden: wie dat moet betalen, de rol van partijen, wat voor programma’s er moeten komen, wie dat moet doen. Dat gaan we allemaal niet meer beschrijven. Het is nu tijd voor concretisering. Dat is niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk. Er komt binnen afzienbare tijd een nieuw kabinet, er zijn in 2018 raadsverkiezingen, de tijd dringt.” Fonds toerusting gemeenteraadsleden, Investeren in democratische impact voor kennisontwikkeling en toerusting van raadsleden is een uitgave van Raadslid.Nu, en is opgesteld door Jean Eigeman ID, december 2016-januari 2017. De uitgave is nu beschikbaar via de downloads.