Bamako oktober 2016

Posted by on 19 October, 2016 in Blog | Comments Off on Bamako oktober 2016

Even een paar straatbeelden van Bamako. Zomaar zonder direct verhaal. De warmte van de afgelopen dagen kun je er niet aan afzien, wel de chaos, afval, vee, handel, zelfs een bosje bloemen.
Dit tweede deel gaat over een zaak die je nauwelijks in beeld kunt brengen. Mali is jong. Bloedjong. De groep tot 16 jaar maakt 50% deel uit van de bevolking, tot 35 jaar telt daar nog eens 30% bij op. Dat wil zeggen dat 80% van de bevolking jonger dan 35 jaar is. Er is net een boek verschenen van Moussa Mara, voormalig premier en nog steeds actief als politicus. Jeunesse Africaine, een briljante man, zelf net 40.

Het boek gaat over de enorme potenties van Afrika als jongste continent met gigapotentie maar ook de bedreiging die daarvan uitgaat als geen perspectief gecreëerd wordt. De aankondigingstekst bij Amazone nodigt uit. Dit is visie op lange termijn die ook voor ons van belang is. De levensverwachting groeit, het onderwijs groeit niet hard genoeg mee noch de werkgelegenheid terwijl er kansen genoeg zijn. Bavaria investeert in een enorme potentiële biermarkt in Mali en dat is niet voor niks?. Maar ook in het investeren in een effectieve publieke sector zit brood. Helaas wil het met de politieke ontwikkeling niet erg vlotten. Men is te veel op de institutionele tour, een soort Franse slag maar dan anders. Nieuwe structuren bouwen en weinig kijk op direct effect voor lokale gemeenschap. Kansen liggen soms letterlijk op straat (afval), of hangen in de lucht, de zon schijnt vaak, veel en hard (energie). Misschien zit mijn westerse vooruitgangsoptimisme mij in de weg maar er kan meer dan er nu gebeurt en ondertussen gaat nog te veel ontwikkelingsbudget in bestaande structuren zitten. Te veel gaat ‘boven over’. Gemeenten en lokale organisaties verdienen rechtstreekse steun. Bottom up is interessanter en de kansen voor innovatie nemen er door toe. De risico’s zijn misschien ook groter omdat we er minder ervaring mee hebben. Maar dat is in het dagelijks leven soms ook: in de keuken, op vakantie enzovoort.

Ik heb weer veel gezien en gehoord. Het valt op dat in de taxi, aan de bar, op straat mensen zorg hebben over wat hun leiders brengen en vooral wat niet. Tegelijkertijd zitten mensen niet bij de pakken neer. Ze doen iets in hun buurt of nemen een extra baantje om hun dochters op het lyceum te kunnen houden. Ze leggen geld opzij voor het tweede schaap, voeren actie voor meer scholen. Veerkracht! Ik blijf een soort van verliefd.