The role of parliament in economic governance

Eind 2017 leverde Jean Eigeman een bijdrage aan het bezoek van een hoge delegatie uit Mongolië. Jean Eigeman sprak onder andere over het verbeteren van de democratische invloed op economische processen in Mongolië. Bekijk de Engelstalige presentatie via de downloads.

Lees meer

Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

In dit in 2017 verschenen onderzoek zijn formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk onderzocht door dr. Laurens de Graaf en drs. Jean Eigeman. De Rekenkamercommissie van de gemeente Oisterwijk heeft hen gevraagd in beeld te krijgen hoe – zowel de raad, als het college als het ambtelijke apparaat – hiermee (kunnen) omgaan. De volgende drie vragen zijn onderzocht: 1. Hoe ontwikkelen burgerinitiatieven zich in Oisterwijk? 2. Welke interne en externe dynamiek kennen formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk? 3. Wat doen Raad, College en de ambtelijke organisatie in de verschillende ontwikkelfasen van formele en informele burgerinitiatieven? Welke rol kunnen ze hier (verder) bij aannemen en hoe kan er meer onderlinge verbinding worden gezocht. Lees het hele rapport via de...

Lees meer

Fonds toerusting gemeenteraadsleden

“Er is al veel geschreven over opleidingen en trainingen voor raadsleden: wie dat moet betalen, de rol van partijen, wat voor programma’s er moeten komen, wie dat moet doen. Dat gaan we allemaal niet meer beschrijven. Het is nu tijd voor concretisering. Dat is niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk. Er komt binnen afzienbare tijd een nieuw kabinet, er zijn in 2018 raadsverkiezingen, de tijd dringt.” Fonds toerusting gemeenteraadsleden, Investeren in democratische impact voor kennisontwikkeling en toerusting van raadsleden is een uitgave van Raadslid.Nu, en is opgesteld door Jean Eigeman ID, december 2016-januari 2017. De uitgave is nu beschikbaar via de...

Lees meer

Na de stad de natuur

Zoals aangekondigd: na de stad de natuur. Die tweedeling is voor Portland en omgeving niet zo scherp. De stad is verweven met het groen en de natuur in de omgeving. De rivier de Willamette is bepalend voor het karakter van de stad. Deze zijrivier van Columbia river is een oude levensader die de stad als havenstad tot leven heeft gebracht en die ook nu nog het dagelijks leven bepaalt. Veel verkeer tussen Noord en Zuid, maar ook veel nieuw leven voor “stads” landbouw (Sauvie Island in de rivier vlak voor het stedelijk gebied) en voor de natuur in de stad. Op een uur rijden van de stad liggen ruige gebieden met snel stromende riviertjes en even verder ligt Mount Hood, eeuwig met sneeuw belegt. Direct bij de stad ligt het Forest Park met o.m. de Wildwood Trail van ongeveer 30 miles van zuid naar noord. De trail begint dicht op het centrum en eindigt ver in het buitengebied dwars door prachtige bossen. Het voorjaar is zichtbaar. Het water stroomt nog snel, is ook nog hoger. Bloemen, jong groen. Ook de gevolgen van de heftigheid van de voorbije seizoenen komen voorbij. Stormen hebben zichtbaar huisgehouden. De natuur weet er raad mee, snel nieuw leven op onverwachte plekken. Je komt volledig tot rust. Goed om er te zijn. Mooi ook om te zien dat veel werk door vrijwilligers wordt gedaan en dat natuur en mensen elk hun eigen afval ruimen. En overal word je kort maar krachtig geïnformeerd over wat je kunt tegenkomen, over de herkomst van planten, dieren, de invloed van mensen, van het klimaat … educatie en genieten gaan hand in...

Lees meer

Back in the USA, Portland, Oregon

Fijn om de kids te ontmoeten, mee te maken, te spreken. Goed ook om terug te zijn in deze karakteristieke stad. In een nieuw Amerika. Interessant om te ontdekken dat het veel Amerikanen bezighoudt dat ze niet (meer?) zo United lijken te zijn als voorheen. Al bij gesprekken op Schiphol, in het vliegtuig, op de luchthaven in Portland, op straat, op een verjaardag leren mij dat de schok van Trumps overwinning nog niet is uitgewerkt. Er wordt veel geschiedenis opgehaald over de sixties, over Bush, Reagan en Nixon. Er is veel behoefte om een ander geluid te laten horen. March of Science 22 april. Mensen die bezorgd zijn over de onafhankelijkheid van de wetenschap en het terugschroeven met 18% van het wetenschapsbudget. Er wordt gesproken over zorgen over zorg voor arme mensen, met name hun gezondheidszorg en zorg over de macht van verzekeraars. In het straatbeeld mooie uitingen van het andere Amerika dat mensen voorstaan. Black live matters. In our America LOVE WINS. In veel tuinen staan borden waarmee mensen duidelijk maken dat ze het anders willen. In die openbare ruimte valt ook op dat samen je straat groener maken leuk is. Dat je dat niet allemaal op dezelfde manier hoef te doen, dat het niet aangeharkt hoeft en dat je in stadstuinen ook groente en fruit kunt kweken. Portland is doortrokken van groen. Dat heeft te maken met de overmaat aan ruimte, maar ook met beleid en het is de mentaliteit van mensen. Na de stad, straks de...

Lees meer