Stadslandbouw Eerste ontmoeting tussen Vlaanderen en Nederland

Stadslandbouw Eerste ontmoeting tussen Vlaanderen en Nederland

België en Nederland ontmoetten elkaar op 15 december 2017 voor het eerst rond het thema Urban Farming. In de Nederlandse ambassade in Brussel volgden zo’n 70 gasten uit Vlaanderen en Nederland inspirerende presentaties over de landelijke, regionale en lokale aanpak van overheid en ondernemers. Enthousiast werden verhalen en kennis gedeeld, ook tijdens het veldbezoek aan Atelier Groot Eiland in Brussel, waar een grote moestuin een restaurant en winkel bevoorraadt. De uitwisseling tussen beide landen krijgt zeker een vervolg om verder te ontdekken wat we van elkaar kunnen leren, zowel op beleidsniveau als rond verdienmodellen en educatie. Het eerste zaadje is geplant voor een vruchtbare bilaterale samenwerking. Lees meer over deze ontmoeting op de website van Stadslandbouw Nederland: https://stadslandbouwnederland.nl/actueel/ en bekijk de beelden via...

Lees meer

Naar een leerconcept voor sociale innovatie en de Omgevingswet

Naar een leerconcept voor sociale innovatie en de Omgevingswet

De Omgevingswet (die in 2021 in werking treedt) bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee is een andere werk- en denkwijze vereist van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Jean Eigeman voerde in opdracht van het programma DuurzaamDoor een verkenning uit, om vanuit het perspectief van sociale innovatie te komen tot een leerconcept dat complementair is aan bestaande toerustingsprogramma’s in het overheidsdomein. Omdat Eigeman prominente roots heeft in het openbaar bestuur en zich tegelijkertijd gedreven inzet voor maatschappelijk initiatief, heeft zijn verkenning veel opgeleverd. Verdiepende inzichten, nieuw netwerk en focus en draagvlak voor het ‘activiteitenplan Omgevingswet’ van DuurzaamDoor in de komende jaren. Bekijk de verkenning bij...

Lees meer

Maatschappelijk initiatief in Zoetermeer

Maatschappelijk initiatief in Zoetermeer

Marije van den Berg, Vincent Stipdonk en Jean Eigeman hebben in vijf maanden onderzoek naar maatschappelijk initiatief in Zoetermeer veel gezien, gedaan en meegemaakt. Dat heeft allerlei ’spullen’ opgeleverd. Spullen die bedoeld zijn om gemeente en gemeenschap te helpen samen te werken aan ‘een mooiere en fijnere samenleving’ met ‘meer vertrouwen van inwoners in de gemeente’ én met ‘meer vertrouwen van de gemeente in inwoners’. Lees hier de vier stappen die het drietal presenteert voor die doorontwikkeling. Lees ook een gesprek tussen Van den Berg, Van Stipdonk en Eigeman over maatschappelijk initiatief in Zoetermeer, en over de manier waarop de gemeente (bestuur, politiek, organisatie) zich daartoe verhoudt. Bekijk de onderzoeken bij de...

Lees meer

Deelname inwoners in een visieproces in Waddinxveen

Deelname inwoners in een visieproces in Waddinxveen

Hoe is het besluitvormingstraject verlopen bij de start van het traject en in de fase van afronding van het visietraject? Hoe is het visietraject verlopen volgens betrokkenen binnen de gemeente Waddinxveen? En hoe is het visietraject verlopen volgens betrokkenen buiten de gemeente Waddinxveen? Lees dit en meer in dit onderzoek uitgevoerd door de. Laurens de Groot en drs. Jean Eigeman via de...

Lees meer