Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

In dit in 2017 verschenen onderzoek zijn formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk onderzocht door dr. Laurens de Graaf en drs. Jean Eigeman. De Rekenkamercommissie van de gemeente Oisterwijk heeft hen gevraagd in beeld te krijgen hoe – zowel de raad, als het college als het ambtelijke apparaat – hiermee (kunnen) omgaan. De volgende drie vragen zijn onderzocht: 1. Hoe ontwikkelen burgerinitiatieven zich in Oisterwijk? 2. Welke interne en externe dynamiek kennen formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk? 3. Wat doen Raad, College en de ambtelijke organisatie in de verschillende ontwikkelfasen van formele en informele burgerinitiatieven? Welke rol kunnen ze hier (verder) bij aannemen en hoe kan er meer onderlinge verbinding worden gezocht. Lees het hele rapport via de...

Lees meer

Fonds toerusting gemeenteraadsleden

“Er is al veel geschreven over opleidingen en trainingen voor raadsleden: wie dat moet betalen, de rol van partijen, wat voor programma’s er moeten komen, wie dat moet doen. Dat gaan we allemaal niet meer beschrijven. Het is nu tijd voor concretisering. Dat is niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk. Er komt binnen afzienbare tijd een nieuw kabinet, er zijn in 2018 raadsverkiezingen, de tijd dringt.” Fonds toerusting gemeenteraadsleden, Investeren in democratische impact voor kennisontwikkeling en toerusting van raadsleden is een uitgave van Raadslid.Nu, en is opgesteld door Jean Eigeman ID, december 2016-januari 2017. De uitgave is nu beschikbaar via de...

Lees meer

Na de stad de natuur

Zoals aangekondigd: na de stad de natuur. Die tweedeling is voor Portland en omgeving niet zo scherp. De stad is verweven met het groen en de natuur in de omgeving. De rivier de Willamette is bepalend voor het karakter van de stad. Deze zijrivier van Columbia river is een oude levensader die de stad als havenstad tot leven heeft gebracht en die ook nu nog het dagelijks leven bepaalt. Veel verkeer tussen Noord en Zuid, maar ook veel nieuw leven voor “stads” landbouw (Sauvie Island in de rivier vlak voor het stedelijk gebied) en voor de natuur in de stad. Op een uur rijden van de stad liggen ruige gebieden met snel stromende riviertjes en even verder ligt Mount Hood, eeuwig met sneeuw belegt. Direct bij de stad ligt het Forest Park met o.m. de Wildwood Trail van ongeveer 30 miles van zuid naar noord. De trail begint dicht op het centrum en eindigt ver in het buitengebied dwars door prachtige bossen. Het voorjaar is zichtbaar. Het water stroomt nog snel, is ook nog hoger. Bloemen, jong groen. Ook de gevolgen van de heftigheid van de voorbije seizoenen komen voorbij. Stormen hebben zichtbaar huisgehouden. De natuur weet er raad mee, snel nieuw leven op onverwachte plekken. Je komt volledig tot rust. Goed om er te zijn. Mooi ook om te zien dat veel werk door vrijwilligers wordt gedaan en dat natuur en mensen elk hun eigen afval ruimen. En overal word je kort maar krachtig geïnformeerd over wat je kunt tegenkomen, over de herkomst van planten, dieren, de invloed van mensen, van het klimaat … educatie en genieten gaan hand in...

Lees meer

Back in the USA, Portland, Oregon

Fijn om de kids te ontmoeten, mee te maken, te spreken. Goed ook om terug te zijn in deze karakteristieke stad. In een nieuw Amerika. Interessant om te ontdekken dat het veel Amerikanen bezighoudt dat ze niet (meer?) zo United lijken te zijn als voorheen. Al bij gesprekken op Schiphol, in het vliegtuig, op de luchthaven in Portland, op straat, op een verjaardag leren mij dat de schok van Trumps overwinning nog niet is uitgewerkt. Er wordt veel geschiedenis opgehaald over de sixties, over Bush, Reagan en Nixon. Er is veel behoefte om een ander geluid te laten horen. March of Science 22 april. Mensen die bezorgd zijn over de onafhankelijkheid van de wetenschap en het terugschroeven met 18% van het wetenschapsbudget. Er wordt gesproken over zorgen over zorg voor arme mensen, met name hun gezondheidszorg en zorg over de macht van verzekeraars. In het straatbeeld mooie uitingen van het andere Amerika dat mensen voorstaan. Black live matters. In our America LOVE WINS. In veel tuinen staan borden waarmee mensen duidelijk maken dat ze het anders willen. In die openbare ruimte valt ook op dat samen je straat groener maken leuk is. Dat je dat niet allemaal op dezelfde manier hoef te doen, dat het niet aangeharkt hoeft en dat je in stadstuinen ook groente en fruit kunt kweken. Portland is doortrokken van groen. Dat heeft te maken met de overmaat aan ruimte, maar ook met beleid en het is de mentaliteit van mensen. Na de stad, straks de...

Lees meer

Opnieuw in Mali

We sluiten een periode af en tegelijkertijd kijken we ook vooruit. Ik ben eerst vier dagen alleen. Die staan in het teken van coaching en oriëntatie. Dat laatste heeft te maken met de lokale verkiezingen die op 20 november toch gehouden zijn. Daar is veel over te vertellen. Voor het eerst sinds 2009 zijn er lokale verkiezingen. Deze zijn een aantal malen uitgesteld vanwege de burgeroorlog, de instabiliteit door terroristische dreiging e.d. Het akkoord van Algiers uit 2015 heeft onder meer opgeleverd dat gemeenten en regio’s meer te vertellen krijgen, meer eigen budget ook (decentralisatie). Verkiezingen waren daarom hard nodig. In Mali kennen ze een gekozen burgemeester, die is ook gelijk een centrale figuur in het lokale bestuur. Er is lang getwijfeld of de verkiezingen konden doorgaan omdat de veiligheidssituatie nog steeds niet optimaal is. Uiteindelijk zijn in 649 gemeenten verkiezingen gehouden. Het noorden heeft nog niet gekozen daar is een soort interim bestuur. Dat benadrukt de verdeeldheid van het land, maar het is goed dat er nu duidelijkheid is voor de rest. Grote verschuivingen. De opkomst is in onze ogen dramatisch laag: 25% en in sommige steden nog lager. Voor mijn Malinese collega’s is dat normaal. De laatste presidentsverkiezingen was het 60% maar dat was een uitzondering. Ze zijn blij dat het gelukt is, dat het hier en daar problemen heeft gegeven maar over hele linie geslaagd is. Het vertrouwen van gewone mensen in de politiek, in politici dus, is heel klein. Die avond praat ik daarover met een paar mannen die in het hotel werken, obers, receptie. Felle discussie want een vind alle politici bedriegers, een wat oudere en vaak stille collega blijkt raadslid te zijn en blijft in alle rust uitleggen dat je van hem niet kunt volhouden dat hij een zakkenvuller is en de derde (de revolutionair, zo noemen zijn collega’s hem) is receptionist en reageert het felst: “Je moet je juist met politiek in je buurt bemoeien maar niet met verkiezingen.” Hij voert actie voor beter onderwijs in zijn wijk, jongeren moet langer naar school, op straat hangen maakt ze niet beter. Alle prototypes in onze debatten, ook hier. De uitslag betekent dat 80% van de burgemeesters vervangen wordt door nieuwe mensen, –ook in alle grote steden. Het aantal vrouwelijk burgemeesters zakt van 4 naar 7 (absolute aantallen…). Positief is dat er nu wel 30% vrouwelijke raadsleden is, dat is drie tot vier keer zo veel als in de vorige periode Dat geeft hoop. Ook hoopgevend is dat er een grote verjonging optreedt. De leeftijd van eenbehoorlijk aantal dat gekozen is, is eind 20. Vaak redelijk goed opgeleid en eager om te leren. Youssouf noemt het in onze verkenningen ’un nouveau depart’. Mooi motto! Er...

Lees meer